ÁSZF

Foglalási és lemondási feltételek

A TIP-TOP LAK VENDÉGHÁZ

szálláshelyeire, ill. egyéb szolgáltatásaira vonatkozó foglalási és lemondási feltételek:

Szálláshelyeink ill. más szolgáltatásaink L E F O G L A L Á S A:

A szállás (ill. szolgáltatás) lefoglalása történhet telefonon, telefonos egyeztetés szerinti írásos (levélbeli) vagy e-mailbeli megrendeléssel.

A FOGLALÁS-t (azaz a megrendelést) követően Vendégházunk írásban (e-mail,  vagy levél formájában) igazolja vissza a megrendelést.

A Vendégházunk által visszaigazolt MEGRENDELÉSEK (szolgáltatásaink) kifizetése:

A Vendégházunk által visszaigazolt foglalás/ok akkor válik/válnak FIXEN GARANTÁLT-á miután

        a megrendelés szerinti teljes díjból az alábbi összegű FOGLALÓ/k

– egyéni (1-2 apartmanra vonatkozó) foglalások esetén a teljes ár 30 %-a,

– csoportos (nagyobb társaság) foglalások esetén a teljes ár 50 %-a kifizetésre kerül/nek.

Kérjük, hogy a FOGLALÓ összege a Vendégházunktól megkapott írásos visszaigazolás kézhez vétele után, legkésőbb 10 naptári napon belül vagy:

  ==  a Vendégházat üzemeltető: „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT K&H Banknál vezetett

10402166-21612682-00000000 sz. számlájára  átutalással, vagy

  ==  SZÉP-kártyáról ugyancsak a fenti bankszámlára átutalással, vagy

  ==  postai utalvánnyal  a Vendégházunk címére  (3348 Szilvásvárad. Aradi Vértanúk útja 34.sz.)         kerüljön befizetésre.

Fontos!: amennyiben Vendégünk nem utalja át a meghatározott időre a foglaló összegét, úgy Vendégházunk (minden további eljárás nélkül) jogosult a megrendelés törlésére, ill. a foglalás szerinti szolgáltatás 3. személy felé történő értékesítésére.

        A megrendelés szerinti HÁTRALÉKOS DÍJ KIFIZETÉSE:

Vendégünk/vendégeink a Vendégházunkba történő megérkezésekor tartoznak kifizetni a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó hátralékos összeget (vagyis a teljes részvételi díjból a foglaló összegének levonása után fennmaradó hátralékos összeget). Ezzel egy időben  a Vendégházunk által nyújtott valamennyi  szolgáltatás/ok  díjairól végszámlát állítunk ki.

A Vendégház részéről visszaigazolt FOGLALÁS/ok MÓDOSÍTÁSA – LEMONDÁSA:

A foglalást az alábbiak szerint, CSAK írásban (levél, e-mail) lehet módosítani vagy  lemondani!

        FOGLALÁS MÓDOSÍTÁSA:

        Visszaigazolt megrendelésre a Vendég/ek által befizetett FOGLALÓ-t  (a vonatkozó szabályoknak megfelelően) NEM áll módunkban visszatéríteni!

A Vendég jogosult a foglalóval lefixált megrendelését ( az érkezésének napja előtt legfeljebb 21 naptári nappal) módosítani.

Vendégházunk  a mindenkori foglaltság szerint vagy visszaigazolja a módosítási igényt, vagy javaslatot tesz a szabad helyek szerinti módosításra.

        (amely lehet alacsonyabb vagy magasabb költséggel járó szolgáltatás is).

Vendégünk köteles a Vendégház által közölt MÓDOSÍTÁS 5 naptári napon belüli megválaszolására.

Esetleges  megválaszolás nélküli érkezés  a vendégházi módosító ajánlat ELFOGADÁS-ának minősül!

A módosítással adódó díjkülönbözetet Vendégházunk a Vendég érkezésekor elszámolja (adott esetben levonja, vagy felszámítja!)

A nagyobb létszámmal érkező társaságok létszáma az érkezés előtt

        legfeljebb 7nappal módosítható 1-2 fővel.

 A megrendelés  szerinti TARTÓZKODÁSI IDŐ LETELTE ELŐTTI ELUTAZÁS:

         Amennyiben a vendég a már használatba vett szálláshelyet  — bármely okból — a megrendelésben szereplő távozási dátumnál korábban hagyja el, úgy a szálláshely az igénybe nem vett szállásdíját nem köteles visszafizetni a vendég részére.

 A megrendelés szerinti FOGLALÁS LEMONDÁSA

  Visszaigazolt megrendelésre a Vendég/ek által befizetett FOGLALÓ-t  (a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően) NEM áll módunkban visszatéríteni!

          ha a lemondás az érkezés előtt legalább 14 munkanappal történik,  ez esetben a már elküldött foglaló –  6 hónapon belül –  egy későbbi időpontban felhasználható legalább az eredetivel megegyező idejű és árfekvésű szállásfoglaláshoz.  A vendég a küldött foglalót tehát  NEM veszíti el.

          Amennyiben a szállásfoglalás lemondása  – FŐSZEZONBAN – érkezés előtt 14 naptári napon belül, elő- és utószezonban 7 naptári napon belül történik, a foglaló a Tip-Top Lak Vendégházat illeti.

Ha a Vendégünk NEM KÜLD LEMONDÁST, vagy a LEMONDÁS nem érkezik meg a fentebb meghatározott módon és időpontokig emailben, faxon, levélben vagy táviratilag (tehát bizonyíthatóan) Vendégházunkhoz, akkor az MEG NEM JELENÉSNEK MINŐSÜL!

Ebben az esetben A FOGLALÓ TELJES ÖSSZEGE a Vendégházunkat illeti meg!

A szálláshelyünk vagy egyéb szolgáltatásunkVendég általi megrendelésével és a Vendégházunk által (emailben, faxon, vagy levélben) megküldött visszaigazolással a szállásfoglalást kérő vendég elismeri, hogy a foglalási, szolgáltatás-módosítási  és lemondási feltételeket elfogadja.

Fenti szabályozás az Üzemeltető „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT (1124 Budapest, Pagony u. 25/d.) által került kiadásra és ennek Üzemeltető általi megváltoztatásáig marad érvényben.

Az esetleges változtatás/ok/ról a folyamatban lévő foglalásoknál, az Üzemeltető írásban értesítést küld!

Nincsenek címkék ehhez a poszthoz.
Menu